Asiaa tekniikasta: Samban lantionliikkeet

Mitäpä samba olisi ilman lantionliikkeitä? Tämä kysymys heräsi myös heinäkuun Sambitious-kesätunneilla, joilla käytiin perusteellisesti läpi lantion tekniikkaa. Tässä tiivistetysti, mitä kävimme tunneilla lantiotekniikan parissa läpi.

Samban lantionliikkeisiin kuuluvat ensisijaisesti näin karkeasti jaoteltuna terävät ja pehmeät liikkeet. Terävistä liikkeistä puhuttaessa viitataan suoralinjaisiin, iskeviin liikkeisiin, joskin terävät liikkeet eivät ole aina iskeviä. Pehmeät liikkeet taasen ovat nimensä mukaisesti huolellisia, hiovia, pyöreähköjä ja jopa vellovia.

Monesti uskotaan, että terävät liikkeet ovat energiaa ja lihasvoimaa vievempiä ja siten teknisesti haastavampia kuin pehmeät liikkeet. Tämä ei ole kuitenkaan ihan näin, sillä pehmeiden liikkeiden menestykselliseen suorittamiseen vaaditaan yhtä lailla lihasvoimaa, mutta sitäkin enemmän kehonhallintaa.

On yksilöllistä, minkälaiset lantionliikkeet sambatanssija kokee itselleen luontaisemmiksi, ”helpommiksi”, ja mitkä haasteellisemmiksi. Yhtä lailla yhden tanssijan terävässä liikkeessä voi olla enemmän pehmeyttä kuin toisen tanssijan pehmeissä liikkeissä.

Samban lantionliikkeisiin ja niiden suorittamiseen liittyy monia vahvoja mielipiteitä ja uskomuksia. Voidaan kuitenkin sanoa, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä samban lantioliikkeitä, vaan niin monta tyyliä on kuin on maita, kaupunkeja, sambakouluja ja yksilöitä!

On kuitenkin olemassa tiettyjä sääntöjä, joita ei saisi unohtaa. Esimerkiksi lantiota ei kuulu liikuttaa koskaan väkisin, eikä joustamatta edes hieman olennaisilla liikkumanivelillä. Tämä on ainakin meidän Sambitiousin näkemys asiasta. Lisäksi meidän mielestämme lantionliikkeet ovat vankkumaton osa samban liikekieltä ja ne kuuluvat olennaisesti samban tanssimiseen, aivan kuten hyvä ryhti, ergonomiset liikeradat sekä tanssillinen yleisilme (tarkoittaen tässä hyvän ryhdin, ojennusten loppuunviemisen sekä keveyden ja raskauden onnistuneen varioinnin luomaa kokonaisuutta, joka jokaisella sambatanssijalla on yksilöllinen, mutta silti yhtenäinen).

Siirrytään kuitenkin liikeratoihin. Kuinka teräviä liikkeitä sitten tehdään sambassa? Alla oleva Fjak-video antaa simppelin demonstraation asiasta.

Olennaisinta on se, ettei lantiota työnnetä väkisin, jolloin loukkaantumisen riski on korkea. Tärkeää on hakea lantioon liikettä ja poweria luonnollisesti lämmittelemällä ja vahvistamalla olennaisia lihaksia.

Terävää lantion liikekieltä käytetään useimmiten samba no péssa, puolikkaissa sekä erilaisia iskuja ja aksentteja tehdessä. Nämä iskut ja aksentit, joita sambakielessä kutsutaan ”breikeiksi”, kuuluvat suurimman osan ajasta suoraan musiikissa.

Pehmeät lantionliikkeet ovat myös todella olennainen osa samban liikekieltä, siinä missä terävätkin. Samba no pén ohella samban yksi tunnetuimpia liikkeitä onkin lantionpyöritys, joka on täydellinen pehmeän ja soljuvan lantionliikkeen ilmentymä. On myös lukuisia muita pehmeitä liikkeitä, jotka ovat samban kannalta erittäin olennaisia. Alla olevat videot demonstroivat paria niistä.

Pääasiallisesti lantiota liikutetaan tehokkaalla lihastyöllä, eikä esimerkiksi suoristamalla ja koukistamalla polvia. Pieni jousto on kuitenkin aina paikallaan. Lihaksista alaselän lihakset sekä suorat ja vinot vatsalihakset tekevät runsaasti töitä. Ei käy kieltäminen, etteikö lantionpohjalihaksilla myös olisi merkityksellinen rooli samban liikkeissä. Hyvä kehonhallinta ja core-lihasten vahvistaminen ovatkin oiva keino saada lisää puhtia lantionliikkeisiin. Muistathan aina pitää hyvän ryhdin harjoitellessasi lantionliikkeitä!

Sambassa tosiaan siis on paljon lantionliikettä, kuten muissakin lattaritansseissa. Vaikka monet liikkeet ovat lajien kesken yhteisiä, yksi olennainen seikka erottaa sambaa vahvasti muista lajeista – lantion paino nimittäin keikahtaa suoraan astuvalle jalalle, mikä onkin varsin haasteellista lihaksille ja kehonhallinnalle nyt ylipäätään. Perehdymme syvemmin samban lantionliikkeiden ergonomiaan ja niihin käytettäviin lihaksiin tulevissa postauksissamme.

Samban iloa!

Teksti: Fanny